Oświadczenia

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy wzory oświadczeń wymagane przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Kaźmierzu:

  1. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka – pobierz plik PDF
  2. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia – pobierz plik PDF
  3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika sekcji/zespołu/zajęć Biblioteki – pobierz plik PDF
  4. Oświadczenie uczestnika sekcji/zespołu/zajęć Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu  – pobierz plik PDF
mega888