W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Czytelników i osób biorących udział  w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz z siedzibą  przy ul. Dworcowej 14, 64-530 Kaźmierz.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email iod@kazmierz.pl lub telefonicznie 612937311.
 3. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:
  – zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
  – statystycznych,
  – organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
  – dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
  – wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
 4. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:
  – na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  – które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania poszczególnych zadań Biblioteki, maksymalnie przez okres świadczenia usług (użytkownicy Biblioteki), pozostałe dane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zarejestrowania i obsługi Czytelnika, uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
 6. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia udzielonej zgody                w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Skip to content