131 700 zł dofinansowania dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu  w projekcie BLISKO!

Blisko, Bliżej, Biblioteka

Celem realizacji zadań w ramach  Kierunku interwencji 4.1. 

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność 

wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca”
jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

logo blisko bliżej biblioteka

Nasz projekt „Blisko, Bliżej, Biblioteka”  zgłoszony do ministerialnego programu BLISKO – Biblioteka – Lokalność – Inicjatywt – Społeczność – Kooperacja – Oddolność otrzymał dofinansowanie w wysokości 131 700 zł!

Operatorem Programu jest Narodowe Centrum Kultury, a program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 4 Kierunek interwencji 4.1.

Kluczowe cele programu BLISKO to:

  • wzmocnienie czytelnictwa,
  • rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.
Zadania dofinansowane z BLISKO, realizowane w cyklu dwuletnim (2023-2024) obejmują:
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców,
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych beneficjentów w skali kraju.
  • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”,
  • realizację wraz z partnerami projektów edukacyjno-animacyjnych tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa: w pierwszym roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w drugim roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwa oraz  1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej  w pierwszym roku realizacji zadania.

Bądźmy wszyscy blisko, bliżej biblioteki!

O wszystkich działaniach – organizacji partnerstw, spotkaniach, projektach edukacyjno-animacyjnych, warsztatach, wydarzeniach, szkoleniach będziemy systematycznie, będziemy regularnie informować na naszej stronie internetowej i na naszym profilu FB.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Skip to content