Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych moich i mojej rodziny jest Biblioteka Publiczna i Centrum
Kultury w Kaźmierzu z siedzibą w Kaźmierzu przy ul. Nowowiejskiej 15 (64-530 Kaźmierz).

 1. Posiadam prawo dostępu do treści danych swoich i swojego dziecka i ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia, przetwarzania.
 2. Prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 3. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym
  do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A) i zgodnie z treścią
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia oraz
  rozliczenia organizowanych przedsięwzięć.
 6. Okres przechowywania określa instrukcja kancelaryjna Biblioteki Publicznej i Centrum
  Kultury w Kaźmierzu.
 7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować
  poprzez e-mail: ado.bib@kazmierz.pl lub telefonicznie 612918072
 8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
  uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
Skip to content