Udział w programach i projektach

Rok 2021/2022


Projekt grantowy pn. „Blisko Siebie – Cyfrowa Odnowa Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu” projekt systemowy pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 III Osi Programu

 

 

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK 4 runda PRB

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025

Mała książka – wielki człowiek

Odjazdowy bibliotekarz

Noc Bibliotek

Powrót do aktualności
Skip to content