Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu pozyskała środki w wysokości 84 500 zł z programu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Realizowany do 30 czerwca 2022 r. projekt grantowy umożliwił zakup sprzętu komputerowego, projektora, kamery, skanera A3. W czytelni zostało zmodernizowane stanowisko komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami: z dysfunkcją wzroku, słuchu, niedowładem dłoni. To dla nich zakupiono komputer ze specjalnym oprogramowaniem, wyposażonym między innymi w syntezatory mowy, funkcję Skanuj i Czytaj. Stanowisko komputerowe zostało wyposażone w alternatywną klawiaturę, lupę elektroniczną, specjalistyczną, dużą mysz oraz słuchawki. Strona internetowa biblioteka-kazmierz.pl została przebudowana zgodnie z obowiązkiem ustawowym, wynikającym z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach w szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury dotyczących cyfryzacji, działalności instytucji online. W ramach projektu zostały także przeprowadzone 3 szkolenia: podstaw grafiki komputerowej, obsługa kamery, technik filmowania oraz podstaw montażu.

Działania zostały zrealizowane w ramach projektu grantowego pn. „Blisko Siebie – Cyfrowa Odnowa Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu” projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt dofinansowany z Funduszów Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Całkowity koszt projektu grantowego wyniósł 98 570,00 zł


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Skip to content