Nasi kaźmierscy #seniorzy działają kreatywnie! Piszą i tworzą własne wyjątkowe teksty!

Kreatywne pisanie z Loesje to wspólne pisanie krótkich tekstów, opartych na grach słownych. Ukazuje, jak efektywnie wykorzystywać wieloznaczność języka do wyrażenia myśli w postaci niekonwencjonalnych, zwięzłych haseł. Warsztaty z Loesje nie wymagają doświadczenia w zakresie kreatywnego pisania.

Aktywny Senior Zawsze Młody TU KSIĄŻKA MOŻE POMÓC

WARSZTATY KREATYWNEGO pisania z Loesje Polska

10.10.2023

#BLISKO Blisko, Bliżej, Biblioteka

Działania prowadzone są w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
BLISKO
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
NPRCz 2.0


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Skip to content