W czytelni im. Jana Glacela w kaźmierskiej bibliotece mogą korzystać z komputera osoby z niepełnosprawnościami: z dysfunkcją wzroku, słuchu, niedowładem dłoni. To dla nich zakupiono komputer ze specjalnym oprogramowaniem, wyposażonym między innymi w syntezatory mowy, funkcję Skanuj i Czytaj. Stanowisko komputerowe posiada alternatywną klawiaturę, lupę elektroniczną, specjalistyczną, dużą mysz oraz słuchawki.

Sprzęt zakupiono w ramach projektu grantowego pn. „Blisko Siebie – Cyfrowa Odnowa Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury” projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt dofinansowany z Funduszów Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Skip to content