Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu kolejny raz korzysta z  zatwierdzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” W roku 2022 biblioteka otrzymała kwotę 12 385,00 zł. Dzięki tej dotacji będzie więcej nowości w kaźmierskiej książnicy!

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

https://www.facebook.com/BibliotekaPublicznaGminyKazmierz

https://www.facebook.com/MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego

 

Logotyp NPRCz 2.0 Belka


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Skip to content