Ogłoszono wyniki programu Konwersja cyfrowa domów kultury. Nasz projekt pod nazwą Blisko Siebie – Cyfrowa Odnowa Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu otrzyma dofinansowanie w kwocie 84 500,00 zł.

Na konkurs wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.
W ramach projektu weźmiemy udział w szkoleniach Narodowego Centrum Kultury, skorzystamy z pomocy tutora cyfrowego oraz doposażymy instytucję w sprzęt.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Skip to content