Wyjazd studyjny 13-14 października 2023 – Blisko, Bliżej, Biblioteka

Wyjazd studyjny do bibliotek biorących udział w projekcie Blisko. W ramach wizyty studyjnej, której celem było poznanie się, prezentacja działalności odwiedzanych instytucji, szczególnie tych bibliotecznych oraz dyskusja nt. konkretnych działań podejmowanych w ramach realizowanych przez biblioteki projektów z BLISKO. Wymiana spostrzeżeń i informacji na co należy szczególnie zwrócić uwagę realizując poszczególne działania na różnych etapach projektu.

Wybrane instytucje: 

  • Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku
  • Biblioteka na Żuławach – Filia Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada w Gdańsku Filia znajdująca się na drugim piętrze Galerii Handlowej Manhattan 
  • Biblioteka w Gdyni – Biblioteka Mały Kack 

DZIAŁANIA:

Przeprowadziliśmy spotkania z dyrektorami i pracownikami bibliotek, wymieniając się doświadczeniami z zarządzania projektem „Bliżej, Blisko, Biblioteka”. Dyskutowaliśmy również nad ewentualnymi wspólnymi inicjatywami i projektami.

Rozmawialiśmy o zakresie nowoczesnych metod promocji czytelnictwa, digitalizacji zbiorów bibliotecznych oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.

Specyfika poszczególnych instytucji: 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku

Struktura: Połączone instytucje biblioteka i centrum kultury

Oferta: Kino za rogiem, studio nagraniowe – podcasty, wypożyczalnia, stowarzyszenia i kluby.

Biblioteka na Żuławach – Filia Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański w swej strukturze obejmuje nowoczesną Mediatekę i filię Biblioteki Publicznej w Straszynie oraz filię Biblioteki Publicznej
w Wiślinie – którą odwiedziliśmy.

Prowadzone działania mają na celu rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych, artystycznych
i czytelniczych mieszkańców gminy Pruszcz Gdański oraz upowszechnianie, promocję wiedzy, kultury
i sztuki lokalnej.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada w Gdańsku Filia znajdująca się na drugim piętrze Galerii Handlowej Manhattan 

Oferta:  Bogaty program edukacyjny, warsztaty i spotkania o różnorodnej tematyce, organizacja dużych wydarzeń festiwalowych, m.in. festiwal komiksu – Gdańskie Spotkania Komiksowe GDAK i festiwal literatury kryminalnej – Afera Kryminalna. Biblioteka Manhattan poza tradycyjnymi funkcjami bibliotecznymi pełni również rolę mediateki. Bogate zbiory komiksowe, kolekcję audiobooków, płyt muzycznych oraz filmów. W placówce oprócz wypożyczalni znajduje się Czytelnia oraz stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu. Czytelnicy mogą skorzystać z sieci wi-fi, drukarki i ksero.

Biblioteka w Gdyni – Biblioteka Mały Kack 

Nowoczesny budynek oddany w tym roku. Ciekawie zaprojektowana przestrzeń. Dla młodszych czytelników znalazły się fantazyjne regały, jaskinia gamingowa, zaułek do cichego czytania, przestrzeń warsztatowa, konsola Play Station 5 oraz gry planszowe. Tutaj również znajdują się ksiądełka – nowy rodzaj bibliotecznego zbioru, składający się z książeczki oraz zabawki, zachęcające dzieci i rodziców do wspólnego spędzania czasu przy lekturze. Drugie piętro dedykowane jest dorosłym – tu znajdują się zbiory przeznaczone dla dojrzalszych czytelników i czytelniczek.

W wyjeździe wzięło udział 13 osób – kadra Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu wraz
z partnerami projektu.

Wyjazd zakończyliśmy zwiedzaniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Firma Hochland z Kaźmierza podarowała produkty promocyjne dla odwiedzanych bibliotek.

WNIOSKI:

Wyjazd studyjny dostarczył nam cennych informacji i pomysłów, które mogą być zastosowane w ramach realizacji projektu. Planujemy wdrożyć nowe rozwiązania w naszej placówce, a także nawiązać dalszą współpracę z placówkami, które odwiedziliśmy.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Skip to content