Archiwa lata 2017 – współcześnie

Historia biblioteki

W 2004 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz obchodziła 55-lecie swego istnienia. W tym czasie biblioteka czterokrotnie zmieniała swoją siedzibę, trzykrotnie – nazwę, 60-krotnie zwiększyła księgozbiór, a liczba jej czytelników wzrosła prawie 14-krotnie. Początki Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu sięgają pierwszych lat powojennych. W 1949 r. powstała Gminna Biblioteka Publiczna. Jej początki były bardzo skromne. Powierzchnia, jaką zajmowała liczyła zaledwie 17 m i mieściła się w klasie szkolnej, w Rynku.

Dysponowała skromnym księgozbiorem, liczącym 500 książek. Pierwszą kierowniczką tej placówki była nauczycielka miejscowej szkoły pani Felicja Budzianka.

Po dwóch latach (w 1951 r.), gminna biblioteka przeprowadziła się do samodzielnego lokalu, też w Rynku, pod numerem 10.(obecnie znajduje się tam sklep motoryzacyjny).

Na powierzchni 20 m udało się w r. 1952 wygospodarować kącik czytelniczy na cztery miejsca. Stale przybywało książek. Pod koniec 1949 r. księgozbiór biblioteki wynosił 1240 tomów. W pierwszym roku działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu zapisanych było 117 czytelników, którzy wypożyczyli 3200 książek. W bibliotece pracowała wówczas pani Zofia Konopińska, która kierowała tą placówką w latach 1951-1955.

Lata 1955-1972 to działalność Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Gromadzka Biblioteka Publiczna mieściła się w Rynku pod nr 10. Placówka ta pracowała w ciężkich warunkach lokalowych, książki ułożone były na półkach podwójnie i trudno było odszukać odpowiednią pozycję, brakowało regałów. Uciążliwe było również, ze względu na brak miejsca, prowadzenie jakichkolwiek zajęć z dziećmi. Pomieszczenia trudno było ogrzać. Zdarzało się, że z powodu mrozów biblioteka była zamknięta dwa miesiące. W latach 50-tych w takich warunkach pracowała pani Łucja Rzepecka (obecne nazwisko Giec)(1955-1957),Helena Chuda (obecne nazwisko Maissner) (1957-1958) oraz Krystyna Mocek (późniejsze nazwisko Szkudlarek)(1958-1959). Od 1960 r. pracę rozpoczęła pani Zofia Bauza. Pani Zofia kaźmierską biblioteką kierowała do 1987 r.W końcu kwietnia i na początku maja 1964 roku nastąpiła przeprowadzka do nowego lokalu o powierzchni 30 m, także w centrum Kaźmierza, na ulicę Świerczewskiego 1 ( obecnie ul. Jana Pawła II). Niestety i to, po sklepowe pomieszczenie, nie spełniało odpowiednich wymogów. W sierpniu 1972 roku po raz kolejny placówka biblioteczna zmieniła swoją siedzibę. Gromadzka Biblioteka została przeniesiona do Wiejskiego Domu Kultury, na ulicę Dworcową, gdzie oprócz niej mieściło się kino stałe „Ludowe” (z sala kinową na 145 miejsc) oraz Klub „Rolnika”.

Otrzymała ona samodzielny lokal o powierzchni 36 m i wyposażona została całkowicie w nowy sprzęt. Gromadzka Biblioteka Publiczna posiadała kącik czytelniczy liczący cztery miejsca, gdzie można było poczytać książkę, prasę. Prenumerowano od 10 do 12 tytułów czasopism. Na koniec 1955 roku księgozbiór liczył 3.660 woluminów, a na koniec 1972 r. 7.900 książek. W ciągu wielu lat działalności gromadzkiej biblioteki liczba czytelników wzrastała. W roku 1955 zarejestrowanych było 658 czytelników, a w roku 1972 -1.123.Także liczba wypożyczeń zwiększyła się z 8.985 (rok 1955) do 20.558 (w 1972 r.). Przy Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Kaźmierzu w latach 1961-1965 działało Koło Przyjaciół Biblioteki. Członkowie koła pomagali w pracy oświatowo-kulturalnej, organizowali wycieczki, pomagali w pracach technicznych biblioteki i pracach porządkowych. W roku 1973 zmieniła się nazwa instytucji na Bibliotekę Publiczną Gminy Kaźmierz. Pod koniec 1980 roku rozpoczęto remont budynku i adaptację sąsiadujących z biblioteką pomieszczeń tak, by mogła ona działać na znacznie większej powierzchni. Dnia 2 września 1981 roku oddano mieszkańcom gminy Kaźmierz do użytku lokal o powierzchni 145 m , w tym: wypożyczalnię książek, czytelnię, pracownię i magazyn książek. Po remoncie czytelnicy i bibliotekarze mogli korzystać z pięknych, dużych i jasnych pomieszczeń, wyposażonych w nowy sprzęt. W 1981 r. pracę w bibliotece podjęła małżonka ówczesnego Naczelnika Gminy Kaźmierz  Urszula Pisarczyk,a od 1 stycznia 1983 – Maria Sobkowiak, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani Maria od roku 1987 do dnia dzisiejszego kieruje tą placówką.

W latach 1987-1992 w bibliotece pracowała również Małgorzata Truchta. Dnia 14 sierpnia 1991 r. pracę w bibliotece rozpoczęła Daniela Grabarczyk,do której dnia 1 września 1992 r. dołączyła Bogumiła Magdziarek.Daniela Grabarczyk – pracowała do 30.04.2007 r. tj. do przejścia na emeryturę. W pracy z dniem 1 maja 2007 r., zastąpiła ją Agnieszka Grabarczyk. Aby książki mogły dotrzeć do okolicznych wiosek, tworzono punkty oraz filie biblioteczne. Od 1978 r. działa w Bytyniu filia biblioteczna. Najpierw w szkole, a następnie w mieszkaniu prywatnym pani Anieli Pisarczyk, która pełniła w niej funkcję kierownika. Aniela Pisarczyk pracowała do dnia 30 czerwca 1998 r. Jej stanowisko objęła 1 sierpnia 1998 r. Magdalena Pisarczyk.

We wrześniu 1985 roku w gminie Kaźmierz została utworzona druga filia biblioteczna, z siedzibą w mieszkaniu prywatnym, obsługująca Gaj Wielki i okoliczne wsie. Filią kieruje Zofia Konieczna, która z w 2007 r. przeszła na emeryturę. Po zmianie organizacji pracy w filii w Gaju Wielkim, Zofia Konieczna nadal pełni w niej funkcję kierownika. Pracę biblioteki wspomagały punkty biblioteczne. W r. 1973 było ich aż 15 bez mała w każdej wsi. Mieściły się one w szkołach i świetlicach. Obecnie funkcjonują trzy punkty biblioteczne: w Sokolnikach Wielkich, przedszkolu „Krasnala Hałabały” w Kaźmierzu (od 1.09.2004), i Niepublicznym Przedszkolu im. Św. U. Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich (od 1.04.2011).

Od 1 stycznia 2002 r. biblioteka funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. W jej skład wchodzi placówka w Kaźmierzu, dwie filie: w Bytyniu i Gaju Wielkim oraz punkt biblioteczny w Sokolnikach Wielkich. Na koniec 2003 r. księgozbiór biblioteki liczył 35.268. Zarejestrowano 1618 czytelników, którzy wypożyczyli 32.277 woluminów.
W gminie Kaźmierz na 100 mieszkańców przypada 24 wypożyczających. Biblioteka prenumeruje w sumie 66 tytułów czasopism. W roku 2003 wypożyczono ich 9.248. Oprócz gromadzenia i wypożyczania książek biblioteka zbiera dokumenty życia społecznego dotyczące naszej gminy. Zebrane materiały wykorzystuje się przy organizowaniu wszelkiego rodzaju wystaw przybliżających mieszkańcom historię naszej gminy. Kaźmierska instytucja idzie z duchem czasu i techniki. Od roku 1991 wypożycza kasety wideo. Od czterech lat księgozbiór biblioteki jest systematycznie komputeryzowany.W 2004 r. umożliwiła mieszkańcom gminy dostęp do Internetu tworząc kawiarenkę internetową.

Biblioteka nie ograniczała swojej pracy tylko do gromadzenia, opracowywania i wypożyczania książek. Na kartach jej historii zapisała się bogata działalność kulturalno-oświatowa. Były to spotkania autorskie i prelekcje, konkursy pięknego czytania, recytatorskie, konkursy plastyczne, czytanie bajek, lekcje biblioteczne, pasowanie na czytelnika, andrzejki, turnieje wiedzy, gry i zabawy, „Sobotnie bajanie” oraz wystawy. Biblioteka pomagała również w organizacji prezentacji stołów wielkanocnych, dożynek i kolonii. Biblioteka umożliwiała spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych z pisarzami, aktorami, dziennikarzami, lekarzami.

Film z okazji siedemdziesięciolecia biblioteki.

Skip to content