Czytelnia im. Jan Glacela

27 sierpnia uroczyście otwarto czytelnię w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.
Czytelni nadano imię Jana Glacela – pierwszego Prezesa Hochland Polska, w pierwszą rocznicę śmierci.

W czytelni im. Jan Glacela w kaźmierskiej bibliotece mogą korzystać z komputera osoby z niepełnosprawnościami: z dysfunkcją wzroku,  słuchu, niedowładem dłoni. To dla nich zakupiono komputer ze specjalnym oprogramowaniem, wyposażonym między innymi w syntezatory mowy, funkcję Skanuj i Czytaj. Stanowisko komputerowe zostało wyposażone w alternatywną, dużą klawiaturę, lupę elektroniczną, specjalistyczną mysz oraz słuchawki.

Sprzęt zakupiono w ramach projektu grantowego pn. „Blisko Siebie – Cyfrowa Odnowa Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu” projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt dofinansowany z Funduszów Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

zdjęcie - czytelnia, stanowisko dla niepełnosprawnych
czytelnia, stanowisko dla niepełnosprawnych

ACADEMICA  (www.academica.edu.pl)

W naszej czytelni można również korzystać z Academiki. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 493 411 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.
Zapraszamy do swobodnego korzystania ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

  • z systemu ACADEMICA mogą korzystać osoby zarejestrowane. Bezpłatnej rejestracji dokonuje na miejscu pracownik Biblioteki;
  • po zarejestrowaniu użytkownik otrzymuje indywidualne dane dostępowe (login – będący numerem karty oraz hasło), dzięki którym może zalogować się na oddzielnym terminalu lub dokonać rezerwacji na domowym komputerze;
  • rezerwacja to zgłoszenie przez użytkownika chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji, w wybrane godziny, we wskazane dni na terminalu bibliotecznym;
  • na terminalu, na którym jest dostęp do systemu ACADEMICA, nie ma możliwości pobierania i drukowania przeglądanych materiałów.
Skip to content